BIGMAGIC Online Pairing

Round 5

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0406 Arakane, Daisuke (033) 6 Sakoda, Junya (408) 6
0408 Birmingham, Bobby (745) 6 Masaki, Akutagawa (009) 6
0401 Hagimori, Kaku (475) 12 Takahashi, Kenta (080) 12
0403 Haraguchi, Mizuki (978) 9 Morita, Susumu (913) 9
0404 Hasegawa, Masaru (022) 9 Kitano, Takatoshi (440) 9
0000 Hiyama, Kenji (099) 3 ** BYE **
0413 Ichimura, Naoya (643) 3 Tadokoro, Yoshiyuki (896) 3
0409 Ienaga, Yoshitaka (907) 6 Tanikawa, Hironori (072) 6
0405 Iino, Akira (240) 9 Ochi, Takahiro (167) 9
0404 Kitano, Takatoshi (440) 9 Hasegawa, Masaru (022) 9
0410 Kobayashi, Ryu (245) 6 Toriumi, Takashi (597) 6
0408 Masaki, Akutagawa (009) 6 Birmingham, Bobby (745) 6
0412 Matushita, Masakazu (502) 3 So, Konishi (758) 3
0402 Mishiro, Norihito (997) 9 Tsumori, Youhei (001) 9
0411 Morinaga, Yuuta (706) 6 Shimoda, Yuki (054) 6
0403 Morita, Susumu (913) 9 Haraguchi, Mizuki (978) 9
0407 Murase, Hiroshi (333) 6 Sakuramoto, Takashi (213) 6
0405 Ochi, Takahiro (167) 9 Iino, Akira (240) 9
0406 Sakoda, Junya (408) 6 Arakane, Daisuke (033) 6
0407 Sakuramoto, Takashi (213) 6 Murase, Hiroshi (333) 6
0411 Shimoda, Yuki (054) 6 Morinaga, Yuuta (706) 6
0412 So, Konishi (758) 3 Matushita, Masakazu (502) 3
0413 Tadokoro, Yoshiyuki (896) 3 Ichimura, Naoya (643) 3
0401 Takahashi, Kenta (080) 12 Hagimori, Kaku (475) 12
0409 Tanikawa, Hironori (072) 6 Ienaga, Yoshitaka (907) 6
0410 Toriumi, Takashi (597) 6 Kobayashi, Ryu (245) 6
0402 Tsumori, Youhei (001) 9 Mishiro, Norihito (997) 9