BIGMAGIC Online Pairing

Round 5

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0344 Akaiwa, Taku (077) 6 Takashi, Baba (765) 6
0348 Fujinami, Naohiro (573) 6 Kitagawa, Yoshihiko (598) 6
0356 Fukuzumi, Akihito (191) 3 Shimizu, Takashi (899) 3
0347 Furukawa, Shun(524) (524) 6 Mizumura, Ryota (892) 6
0341 Hasegawa, Baku (320) 6 Hirano, Masayuki (214) 6
0332 Hata, Hideaki (827) 9 Suguru, Tukada (789) 9
0341 Hirano, Masayuki (214) 6 Hasegawa, Baku (320) 6
0336 Hirano, Yuu (348) 9 Morishita, Mizuki (422) 9
0353 Ichikawa, Hiroshi (880) 4 Yoshida, Yuta (877) 3
0335 Ishikawa, Yuuki (800) 9 Kakinuma, Yuusuke (091) 9
0337 Ito, Minoru (590) 9 Takeuchi, Yusuke (965) 9
0331 Iwasaki, Daisuke (587) 10 Miyazima, Takuto (771) 9
0354 Iwata, Ryoji (335) 3 Okazawa, Tatsuya (314) 3
0349 Izumi, Masaru (199) 6 Nishino, Fumiaki (541) 6
0335 Kakinuma, Yuusuke (091) 9 Ishikawa, Yuuki (800) 9
0330 Kamada, Kazuma (631) 12 Tani, Chiharu (967) 12
0355 Kamiya, Tsubasa (522) 3 Takekuni, Yamato (674) 3
0358 Kawai, Emi (458) 0 Sekino, Jun'Ichi (462) 0
0342 Kinbara, Shinnosuke (705) 6 Nakamura, Masashi (644) 6
0348 Kitagawa, Yoshihiko (598) 6 Fujinami, Naohiro (573) 6
0345 Masashi, Kikuchi (750) 6 Yamaguchi, Shouta (860) 6
0331 Miyazima, Takuto (771) 9 Iwasaki, Daisuke (587) 10
0347 Mizumura, Ryota (892) 6 Furukawa, Shun(524) (524) 6
0336 Morishita, Mizuki (422) 9 Hirano, Yuu (348) 9
0338 Nagano, Toshimitsu (351) 9 Sasao, Yuusuke (935) 9
0342 Nakamura, Masashi (644) 6 Kinbara, Shinnosuke (705) 6
0349 Nishino, Fumiaki (541) 6 Izumi, Masaru (199) 6
0351 Nishizawa, Yasuhide (046) 6 Sawasato, Yuuki (137) 6
0350 Ohkubo, Yuuki (138) 6 Shiota, Akihiko (730) 6
0354 Okazawa, Tatsuya (314) 3 Iwata, Ryoji (335) 3
0352 Oonishi, Takahisa (931) 6 Yokote, Hokuto (777) 6
0340 Oyama, Goushi (482) 6 Shinomiya, Yusuke (665) 7
0346 Saitou, Gou (398) 6 Yoshida, Takahiro (305) 6
0339 Sakamoto, Kensuke (845) 9 Satho, Kai (314) 9
0338 Sasao, Yuusuke (935) 9 Nagano, Toshimitsu (351) 9
0339 Satho, Kai (314) 9 Sakamoto, Kensuke (845) 9
0343 Satou, Tomoyuki (167) 6 Ueno, Masaki (925) 6
0351 Sawasato, Yuuki (137) 6 Nishizawa, Yasuhide (046) 6
0358 Sekino, Jun'Ichi (462) 0 Kawai, Emi (458) 0
0356 Shimizu, Takashi (899) 3 Fukuzumi, Akihito (191) 3
0340 Shinomiya, Yusuke (665) 7 Oyama, Goushi (482) 6
0350 Shiota, Akihiko (730) 6 Ohkubo, Yuuki (138) 6
0334 Shota, Fukui (416) 9 Tsuruyama, Ryosuke (313) 9
0357 Sorada, Shohei (907) 3 Yano, Shizuma (967) 3
0332 Suguru, Tukada (789) 9 Hata, Hideaki (827) 9
0329 Suzuki, Yoshiki (927) 12 Tsubasa, Marumo (693) 12
0344 Takashi, Baba (765) 6 Akaiwa, Taku (077) 6
0355 Takekuni, Yamato (674) 3 Kamiya, Tsubasa (522) 3
0337 Takeuchi, Yusuke (965) 9 Ito, Minoru (590) 9
0333 Tamura, Hajime (129) 9 Yamasita, Akinori (347) 9
0330 Tani, Chiharu (967) 12 Kamada, Kazuma (631) 12
0329 Tsubasa, Marumo (693) 12 Suzuki, Yoshiki (927) 12
0334 Tsuruyama, Ryosuke (313) 9 Shota, Fukui (416) 9
0343 Ueno, Masaki (925) 6 Satou, Tomoyuki (167) 6
0345 Yamaguchi, Shouta (860) 6 Masashi, Kikuchi (750) 6
0333 Yamasita, Akinori (347) 9 Tamura, Hajime (129) 9
0357 Yano, Shizuma (967) 3 Sorada, Shohei (907) 3
0352 Yokote, Hokuto (777) 6 Oonishi, Takahisa (931) 6
0346 Yoshida, Takahiro (305) 6 Saitou, Gou (398) 6
0353 Yoshida, Yuta (877) 3 Ichikawa, Hiroshi (880) 4