BIGMAGIC Online Pairing

Round 5

Table Name DCI No. Point Opponent DCI No. Point
0380 Agemura, Shota (294) 9 Sugahara, Takuya (262) 9
0391 Ando, Masanori (484) 6 Higuchi, Akashi (618) 6
0393 Aoki, Yuya (238) 3 Kanbayashi, Hirotaka (353) 3
0389 Fukagawa, Takayuki (081) 6 Kikuchi, Takashi (625) 6
0384 Gondo, Takayuki (377) 6 Nakajima, Hajime (379) 6
0391 Higuchi, Akashi (618) 6 Ando, Masanori (484) 6
0381 Ishii, Taisuke (629) 9 Suzuki, Ryuuichi (598) 9
0395 Kagehara, Yuu (768) 0 Naruse, Kazuya (359) 0
0393 Kanbayashi, Hirotaka (353) 3 Aoki, Yuya (238) 3
0389 Kikuchi, Takashi (625) 6 Fukagawa, Takayuki (081) 6
0377 Kondo, Go (797) 12 Matsubara, Takeyuki (597) 12
0377 Matsubara, Takeyuki (597) 12 Kondo, Go (797) 12
0385 Mochizuki, Kouta (910) 6 Toyoda, Kousuke (574) 6
0382 Mochizuki, Yuki (510) 9 Ohba, Hiroshi (094) 9
0384 Nakajima, Hajime (379) 6 Gondo, Takayuki (377) 6
0388 Nakanishi, Masakazu (882) 6 Sakuma, Koki (438) 6
0387 Nakazawa, Yusuke (438) 6 Yoshizawa, Masaru (999) 6
0395 Naruse, Kazuya (359) 0 Kagehara, Yuu (768) 0
0392 Nishida, Masahiro (037) 3 Tatebe, Takayuki (667) 3
0382 Ohba, Hiroshi (094) 9 Mochizuki, Yuki (510) 9
0394 Ohtake, Masaaki (751) 3 Tanaka, Nobuaki (787) 3
0388 Sakuma, Koki (438) 6 Nakanishi, Masakazu (882) 6
0378 Sano, Kota (625) 12 Tanaka, Yu (006) 9
0390 Sato, Tatsumi (859) 6 Sotozaki, Masahiro (969) 6
0379 Sekine, Hiroya (892) 9 Yamamoto, Yuya (633) 9
0386 Shimamura, Kazushige (390) 6 Tase, Masaharu (643) 6
0390 Sotozaki, Masahiro (969) 6 Sato, Tatsumi (859) 6
0380 Sugahara, Takuya (262) 9 Agemura, Shota (294) 9
0381 Suzuki, Ryuuichi (598) 9 Ishii, Taisuke (629) 9
0383 Takaya, Syouichi (367) 9 Tutiya, Yukihiro (150) 9
0394 Tanaka, Nobuaki (787) 3 Ohtake, Masaaki (751) 3
0378 Tanaka, Yu (006) 9 Sano, Kota (625) 12
0386 Tase, Masaharu (643) 6 Shimamura, Kazushige (390) 6
0392 Tatebe, Takayuki (667) 3 Nishida, Masahiro (037) 3
0385 Toyoda, Kousuke (574) 6 Mochizuki, Kouta (910) 6
0383 Tutiya, Yukihiro (150) 9 Takaya, Syouichi (367) 9
0379 Yamamoto, Yuya (633) 9 Sekine, Hiroya (892) 9
0387 Yoshizawa, Masaru (999) 6 Nakazawa, Yusuke (438) 6